Dr. Amelia Dobrescu

Consiliul științific

Dr. Amelia Dobrescu, Șef de lucrări la Disciplina de Genetică Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, unde iși desfășoară activitatea didactică și de cercetare, este un medic remarcabil, cu o experiență vastă în genetica medicală și cu o excelentă competență în domeniul bolilor neuromusculare.
Formarea continuă, prin participarea la numeroase cursuri și workshopuri în domeniul geneticii clinice și geneticii fundamentale, precum si experiența construită prin activitatea desfașurată în unități spitalicești de profil sau centre de cercetare (Institutul de Miologie -Spitalul Pitie-Salpetriere, Paris; Institutul Cochin Paris; HME Limoges) dovedesc dorința de perfecționare și capacitatea de integrare a practicii acestei specialități în dinamica mondială a dezvoltării domeniului medical.
De asemenea, prin articolele și cărțile publicate, precum și prin proiectele în care a participat, Dr. Dobrescu a contribuit activ la dezvoltarea acestui domeniu, atât în mediul academic,cât și în cel al practicii medicale cotidiene.

Proiectele în care s-a implicat se adresează unui public variat, de la pacienți la medici și cercetători, dar și studenți și personal medical.

  • NATALCARE – Program complex de informare, conștientizare și îngrijire a gravidei și copilului; proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, expert genetician.
  • ”Îmbunătăţirea competenţelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE” (PROGENERARE)” – cod proiect 108073. Proiect de formare profesională 2019–2021 expert și formator
  • “STOP A LA PASSIVITE! La gestion moderne des dystrophies musculaires”, un proiect al Ambasadei Franței în România din 2017-2018, unde a fost manager de proiect.
  • “Solutii regionale pentru diagnosticul, preventia si managementul bolilor genetice”, un proiect finanțat prin Parent Project Romania 2016-2017, unde a fost membru al proiectului.
  • “Identificarea mutatiilor implicate in producerea Distrofiei Musculare Duchenne, ca element de prognostic evolutiv si management adaptat corelatiei genotip – fenotip”, un proiect POSDRU la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi, 2014-2015, unde a fost manager de proiect

Este membru al asociațiilor profesionale internaționale de specialitate, precum Association Francophone de Genetique Clinique, European Society of Human Genetics și TREAT-NMD Neuromuscular Network. Dr. Dobrescu este, de asemenea, un membru activ al comunității medicale românești, fiind membru al Societății Române de Morfologie și al Societății Române de Genetică Medicală, iar contribuțiile sale in domeniu continuă să aibă un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstării pacienților săi.