Natalia Cucu

Consiliul științific

Profesor Dr. Natalia CUCU este doctor în biologie și are o activitate recunoscută în cercetare, managementul de proiecte și didactică. A inițiat cercetarea în domeniul Epigeneticii la Universitatea din București, Facultatea de Biologie, conducând proiecte de cercetare, consorţii în cadrul programelor naţionale de cercetare în domeniul biologiei moleculare (genetică funcțională, epigenetică) aplicată inițial în domeniul genomului plantelor și recent, de peste un deceniu, în genomica medicală umană și animală. Tematica proiectelor și cursurilor predate a vizat transferul de gene la plante (obținerea și caracterizarea plantelor modificate genetic) și, respectiv, markeri de genomică funcțională și epigenetici în boli rare (sindromul Prader-Willi) și boli cronice, „netransmisibile” (hipertensiune arterială, cancer mamar, cancer urovezical; boli metabolice-obezitate  și neurodegenerative-boala Alzheimer). Preocupările recente au vizat domenii de actualitate precum farmacoepigenetică și nutrigenetică. O atenție deosebită a acordat-o în identificarea și implementarea tehnicilor de biologie moleculară în domeniile amintite prin optimizarea tehnologiei analitice specifice investigațiilor epigenetice (real- time PCR asociat cu expresia microARN; PCR specific analizei ADN metilat; HRMA-identificarea mutațiilor prin analiza temperaturii de denaturare a ADN și secvențierea de tip „next-generation” în analiza genomului si epigenomului).  A fost lector (din 1987), conferențiar (din 2004), profesor (din 2009) contribuind la dezvoltarea programelor de Master și Doctoral din cadrul Facultății de Biologie. Desfășoară o activitate permanentă de evaluare a activității programelor doctorale din cadrul altor instituții precum: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București. A urmat un stagiu de specializare în cadrul programului său de doctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române și la Universitatea din Louisville, Kentucky, Department of Chemistry – School of Medicine, USA.

A fost expert (secretar) în Comisia de Biosecuritate, Ministerul Mediului (2003-2008), expert Comisia Viață și Sănătate- MCT (2003-2006) și a activat ca membru al asociaţiilor profesionale internaționale: FEBS, Epigenetics Society, ESHG. 30 dintre publicațiile sale sunt indexate ISI și alte 10 sunt încadrate în BDI. A publicat capitole de cărți la edituri internaționale și naționale și a condus sau a coordonat științific 9 proiecte de cercetare naționale. A coordonat științific alături de specialiști în domeniile geneticii medicale, programe de educație a cadrelor medicale în domeniul geneticii și al genomicii funcționale. Actualmente își continuă activitatea de coordonare a asociației pe care a înființat-o ca președinte în anul 2011, Asociația de Epigenetică si Metabolomică.